ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣΞύλινη πόρτα πυρασφάλειας βάση προτύπου B.S.(ΒRITISH STANDAR)476, ινστιτούτο δοκιμής EXOVA WARRINGTONFIRE στην Αγγλία το οποίο αναγνωρίζεται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης της Ελλάδος. Η πόρτα αυτή παράγεται με πυρασφάλεια δείκτη πυροπροστασίας 60'.

Διαστάσεις:
Οι πυράντοχες – πυραντίστασης πόρτες κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε διάσταση και χρώμα της αρεσκείας σας.

Χρησιμοποιούνται διαδεδομένα ως είσοδοι δωματίων ξενοδοχείων, σε χώρους γραφείων και σε κάθε χώρο που καθιστά αναγκαία την πυροπροστασία.

Διαθέτουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά ώστε να καλύπτουν τις αυστηρές προδιαγραφές των πυροσβεστικών αρχών.