Ελληνική Έκδοση English Version


rame externe

teste de laborator
certificate

rame externe
rame externe cu certificat casa pail
culori
 
Teste de laborator \ Certificate
Caracterizarea izolare acustică (Rw)

ISO 140-3
ISO 717-1

coeficient Rw decât tipul de sticlă care este folosit, maxim grosime de 20 mm, poziționată în uz cu 3elle
Rezistență naturală test anemodielefsis

UNI EN 1026 Classe 4 (fereastră) test de rezistență fizică permeabilitate apă

SR EN 1027 Classe 9A (fereastră) rezistență Test de vânt

UNI EN 12211 Classe C5 (fereastră) Testele de rezistență la forțele de utilizare a testelor de rezistență la forțele verticale încercare de rezistență Static torsiune

UNI EN 12046-1 SR EN 947-1 948-1

UNI EN Classe a 2-a Classe patru (fereastră) Classe pe al 4-lea Calcularea transfer termic

UNI EN ISO 10077 la 1 Uw = 2,56 W / m2K (fereastră)
   
Copyright 2010 GreenRiver | Κατασκευή ιστοσελίδων Opart Creative Technologies