Ελληνική Έκδοση English Version


External Frames

Εργαστηριακές Δοκιμές
Πιστοποιητικά

Κουφώματα εξωτερικά
External Frames Πιστοποιημένα από τον Οίκο Pail
Χρωματολόγιο
 
Εργαστηριακές Δοκιμές \ Πιστοποιητικά
Χαρακτηρισμός της
ακουστικής μόνωσης (Rw)
ISO 140-3
ISO 717-1


Συντελεστής Rw σε σχέση
του τύπου τζαμιών που
χρησιμοποιείται, μέγιστο
πάχος 20 mm, τοποθετημενο
σε χρήση με το 3elle
Τέστ φυσικής αντοχής ανεμοδιέλευσης
UNI EN 1026
Classe 4 (παράθυρο)

Τέστ φυσικής αντοχής υδατοπερατότητας
UNI EN 1027
Classe 9Α (παράθυρο)

Τέστ αντοχής σε φορτίο ανέμου
UNI EN 12211
Classe C5 (παράθυρο)

Δοκιμές αντοχής σε δυνάμεις χρήσης
Δοκιμές αντοχής σε κάθετες δυνάμεις
Δοκιμές αντοχής σε στατική Στρέψη
UNI EN 12046-1
UNI EN 947-1
UNI EN 948-1

Classe 2
Classe 4 (παράθυρο)
Classe 4

Υπολογισμός θερμικής περατότητας
UNI EN ISO 10077-1
Uw=2,56 w/m2K (παράθυρο)
   
Opart - κατασκευή ιστοσελίδων